دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : فرزین حاجی جمشیدی (1330)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ریاضی عمومی (1) (1387) / حاجی جمشیدی ، فرزین (1330)، نویسنده
ریاضی مهندسی (1387) / حاجی جمشیدی ، فرزین (1330)، نویسنده
ریاضیات عمومی 2 (1387) / حاجی جمشیدی ، فرزین (1330)، نویسنده
معادلات دیفرانسیل (1387) / حاجی جمشیدی ، فرزین (1330)، نویسنده

کاربران آنلاین :10