دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : حمید امامی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بررسی الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی و وجود ژن‌های بتالاکتامازی وسیع الطیف SHV،TEM،CTXM در سویه‌های کلبسیلا و اشریشیاکلی جداشده از بیمارستان‌های اصفهان (1401) / اسماعیلی دارافشانی ، امیرسینا، نویسنده
بررسی حضور ژن توکسین cry در سویه های بومی باسیلوس تورنجینسیس جدا شده از مناطق کشاورزی اصفهان و بهینه سازی تولید اسپور (1400) / قربانی زواره ، ریحانه، نویسنده
بررسی ژن‌های مقاومت به آنتی‌بیوتیک کولیستین در باکتری آسینتوباکتر بومانی (1401) / عباسی ، علی، نویسنده
جداسازی باکتریوفاژ برعلیه باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک جدا شده از زخم های سوختگی (1399) / کاغذگران ، نرگس، نویسنده

کاربران آنلاین :15