دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

ارزیابی درجه بندی مجازات های تعزیری در نظام کیفری ایران (1399) / اوقاتیان ، وجیهه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاوقاتیان ، وجیهه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW C ‭208 1399
عنوان :ارزیابی درجه بندی مجازات های تعزیری در نظام کیفری ایران
عنوان موازی :Evaluation of grading of ta'zir punishments in the Iranian penal system
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:د، 81ص
شابک/شاپا23824
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی
شناسه افزوده :قاسمی ، راضیه، استاد راهنما
شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور
توصیفگرهاجرم  تعزیر  درجه بندی  قانون مجازات اسلامی 1392  Crime, ta'zir  grading  Islamic Penal Code
چکیده :پس از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 قانون¬گذار در ماده 19 در پی تقسیم جرائم تعزیری در هشت درجه بوده است تا بدین وسیله شدت و تاثیر جرائم ارتکابی توسط مجرمین سنجیده تا از این طریق بتواند نهادهای نام¬برده شده در قسمت کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را بر نحوه مجازات مجرمین اعمال نماید. قانون گذار با این نوآوری درصدد بوده است تا اختلاف در محاکم را به حداقل رسانده و زمینه صدور آراء متناقض را به حداقل برساند. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و یافته‌های تحقیق از طریق مراجعه به منابع مکتوب اعم از کتاب، مقاله، مستندهای کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی است. لذا پس از بررسی و مطالعه بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به اشکالات برمی¬خوریم که ناشی اختلاف زمانی حدوداً بیست ساله در تصویب دو بخش قانون است. حتی با وجود تقسیم¬بندی مجازات¬های تعزیری در هشت درجه به مواردی برخورد می¬کنیم که باوجود خفیف بودن درجه نسبت به درجه¬ای دیگر ولی از نظر مجازات به نوعی شدیدتر به حساب می¬آید و حتی محاکم در صلاحیت رسیدگی و صدور آراء در رابطه با مجازات¬های تعزیری و انطباق آن¬ها با درجات ماده 19 ق.م.ا با مشکل مواجه گردیده و سبب صدور آراء وحدت رویه گردیده است که البته ناشی از تصویب قانون مجازات و عدم تغییرات اساسی و متناسب در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. همچنین نامتوازن بودن میان حداقل و حداکثر مجازات¬ها، جامع و مانع نبودن درجات مجازات¬های تعزیری از دیگر مواردی است که می¬توان اشاره نمود. در این پایان¬نامه تلاش گردیده است که علاوه بر شرح مفهوم مجازات و پیشینه تاریخی آن در مورد کاربردهای درجه¬بندی جرائم، ایراد¬های وارده به درجه بندی جرائم در ماده 19 ق.م.ا مفصل پرداخته شود. قانون¬گذار در تصویب قانون مجازات اسلامی علی¬الخصوص ماده 19 به شکلی شتابزده و بدون هیچ¬گونه نوآوری اقدام به درجه¬بندی مجازات¬ها نموده است که زمینه گسترش بی¬عدالتی و عدم انسجام و هماهنگی با بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را فراهم نموده است
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=13039
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23824‭LAW C ‭208 1399 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :10