دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

نقش دادستان در اعتراض به احکام و قرار دادهای کیفری (1387 - 1389) / سلیمی کوچی ، اسمعیل، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسلیمی کوچی ، اسمعیل، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW C ‭16 1389
عنوان :نقش دادستان در اعتراض به احکام و قرار دادهای کیفری
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1387 - 1389
صفحه شمار:158ص
شابک/شاپا22269
یادداشتاین پایان نامه فایل pdf ندارد
پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی
شناسه افزوده :نقوی ، مهدی، استاد راهنما
هاشمی ، محمد، استاد مشاور
توصیفگرهادادسرا  اعتراض  تجدید نظر خواهی  دادستان  قرار کیفری  احکام کیفری
چکیده :تبیین و روش شناسی نقش دادستان عمومی و انقلاب در تجدید نظر خواهی از آرای کیفری و اعتراض به قرارهای کیفری در نظام حقوقی ایران با توجه به جایگاه قانونی وی در فرایند دادرسی و بررسی مباحث مربوط به آن هدف این پایان نامه میباشد. در این پایان نامه از روش کتابخانه ای بهره جسته و با مراجعه به سایتها و کتابخانه های تخصصی حقوقی نگارش شده است.نتیجه های بدست آمده عبارتند از ضرورت تجدیدنظرخواهی دادستان به عنوان نهاد قضایی مدافع حقوق و آزادیهای مشروع آحاد جامعه با فراهم کردن بسترهای علمی قانونی و عملی آن از طریق ارتقای کمی و علمی مقامات قضایی و ساخنار دادسرا و اصلاح قوانین موجود و با پیش بینی مقررات آئین دادرسی کیفری متناسب با اصول بنیادین حقوق جزایی و جایگاه قانونی دادستان در فرایند دادرسی کیفری
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=156
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22269‭LAW C ‭16 1389 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :9