دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تروریسم بین المللی و کشور های جهان سوم در حقوق بین الملل (1388 - 1390) / پرویزی ، اصغر، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپرویزی ، اصغر، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW I ‭5 1391
عنوان :تروریسم بین المللی و کشور های جهان سوم در حقوق بین الملل
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1388 - 1390
صفحه شمار:د، 138ص
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل
شناسه افزوده :آرش پور ، علیرضا، استاد راهنما
توسلی نائینی ، منوچهر، استاد مشاور
توصیفگرهاتروریسم  کشورهای جهان سوم  امنیت بین المللی  حقوق بشر  حقوق بشر دوستانه
چکیده :اعمال اقدامات تروریستی نقض آشکار اصول و قواعد حقوق بین الملل تلقی می شود و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. با این وجود هنوز جامعه ی جهانی در رسیدن به تعریفی واحد از تروریسم توفیق چندانی به دست نیاورده است. در این راستا اختلاف بین کشور های جهان سوم و کشور های قدرتمند در مورد تروریسم و اقدامات نهضت های آزادی بخش یکی از موانع اساسی در رسیدن به اجماع بر سر تعریفی یکسان از تروریسم است
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=9
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22430‭LAW I ‭5 1391 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :8