دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

بررسی ابعاد و جلوه های اصل ترافعی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری 92 (1393) / حسن وند ، امین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحسن وند ، امین، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW C ‭115 1395
عنوان :بررسی ابعاد و جلوه های اصل ترافعی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری 92
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا
سال نشر :1393
صفحه شمار:و، 116ص
شابک/شاپا22368
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی
شناسه افزوده :قاسمی ، راضیه، استاد راهنما
شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور
توصیفگرهااصل ترافعی  حق دفاع متهم  حق داشتن وکیل  اسناد جهانیPleading Principle  Plea Right of the Accused  Right to counsel  Universal Documents
چکیده :اصل ترافعی بودن دادرسی یکی از مصادیق کلی تساوی طرفین در فرآیند دادرسی است. این اصل یکی از ارکان مهم و بنیادی دادرسی عادلانه محسوب می شود، اصل ترافعی بودن در امور کیفری اقتضا می کند طرف های دعوا در فرآیند دادرسی در موقعیت و شرایط اساسی نامناسبی قرار نگیرند. در پرونده های کیفری دادستان که وظیفۀ تعقیب متهم را برعهده دارد از امکانات بالایی برخوردار است. در این دعاوی شاکی و دادستان در یک طرف دعوی قرار دارند و طرف دیگر دعوی نیز متهم می باشد. لذا اصل ترافعی بودن ایجاب می نماید متهم نیز مانند شاکی و دادستان از امکانات و موقعیت حقوقی و قانونی مساوی برخوردار باشد. اصل ترافعی بودن دادرسی در اسناد بین المللی نیز به یک اصل جهان شمول و عام تبدیل گشته و بر همه نوع دادرسی اعم از مدنی، حقوقی، کیفری و … حاکمیت دارد. علیرغم اهمیتی که این اصل دارد و نقش تعیین کننده ای که می تواند در روند دادرسی ایفا نماید مضاف بر اینکه رعایت آن در جهت رسیدن به عدالت و تحقق دادرسی عادلانه تأکید بسزایی داشته، در قانون آیین دادرسی کیفری 92 به این اصل جز در مادۀ 359 اشارۀ صریحی نشده، اما در برخی از مواد قانون مزبور مصادیق این اصل پیش بینی گردیده است. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است پس از اشاره به مفهوم و پیشینۀ اصل ترافعی بودن و تفکیک آن از مفاهیم مشابه، جایگاه و اهمیتی که این اصل می تواند داشته باشد و جلوه های اصل ترافعی بودن هم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و هم در مرحلۀ رسیدگی در قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفت، همچنین جلوه های این اصل در اسناد بین المللی مورد اشاره قرار گرفته و با مقایسۀ این اصل در حقوق ایران و اسناد بین المللی مشخص گردید که نظام قضایی ایران تا چه اندازه با اصل ترافعی مندرج در اسناد بین المللی مطابقت دارد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=959
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22368‭LAW C ‭115 1395 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :11