دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
جرایم دریایی در حقوق بین الملل (1390) / موسوی ، مهدی (1363)، نویسنده
جنبه های حقوقی قابلیت دریانوردی کشتی (1395) / امامی میبدی ، سیده هدی (1366)، نویسنده
حقوق بین الملل دریاها (1390)
حقوق دریایی تطبیقی. (1395) / معصومیان ، پروین (1328)، نویسنده
سیر تحول حقوق بین الملل دریایی از گروسیوس تا کنفرانس های ژنو (1387) / متین دفتری ، احمد (1273- 1350)، نویسنده

کاربران آنلاین :11