دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : آسیه کارگر

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
نقش قانونگذاری در پیشگیری از جرم و جایگاه آن در سیاست جنایی ایران (1386 - 1388) / کارگر ، آسیه، نویسنده

کاربران آنلاین :5