دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

نقش قانونگذاری در پیشگیری از جرم و جایگاه آن در سیاست جنایی ایران (1386 - 1388) / کارگر ، آسیه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکارگر ، آسیه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW C ‭14 1388
عنوان :نقش قانونگذاری در پیشگیری از جرم و جایگاه آن در سیاست جنایی ایران
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1386 - 1388
صفحه شمار:153ص
شابک/شاپا22267
یادداشتاین پایان نامه فایل pdf ندارد
پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی
شناسه افزوده :نقوی ، مهدی، استاد راهنما
هاشمی ، محمد، استاد مشاور
توصیفگرهاجرم  پیشگیری از جرم  بزهکار  بزه دیده  محیط  عوامل جرم زا  پیشگیری غیر کیفری  پیشگیری اجتماعی  پیشگیری وضعی  سیاست جنایی  قانون
چکیده :در برهه ای از زمان هدف از برخورد بامجرم غیر از تنبیه وی به هدفی انسانی تر چون پیشگیری از جرم معطوف گشت.نقاط تاریک برخورد کیفری با مجرم و عدم تاثیر قطعی این شیوه در پیشگیری از جرم منجر به تدوین نظراتی مبتنی بر پیشگیری غیر کیفری شد. این روش با شناخت عوامل جرم زا سعی در ایجاد تغییراتی در این عوامل دارد و با توجه به روش های مورد استفاده در مهمترین تقسیم بندی اجتماعی و وضعی تقسیم شده است. دین اسلام نیز دارای فرامین و ابزار متعددی جهت پیشگیری از جرم می باشد که می توان از اعمال آموزشی و عبادی چون زکات و خمس و ترویج ازدواج... و مجازات ها و حدود اسلامی غیره نام برد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=154
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22267‭LAW C ‭14 1388 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :16