دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان

واقع در:

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
مجتمع مسکونی زیستی (1389) / رضایی ، اشکان، نویسنده
نمای ساختمان ﴿ اندود گچ رنگی و مقاوم در برابر آب ﴾ (1389) / مومنی ، اعظم، نویسنده
مجتمع مسکونی - تجاری (1389) / رزاقی ، نسیم، نویسنده
طراحی مرکز موسیقی (1389) / خاکساری ، عاطفه، نویسنده
مجموع فرهنگی تفریحی سالمندان (1389) / مصبریان تنها ، مهسا، نویسنده
باغ هنرهای بصری (1389) / عقیلی ، اعظم السادات، نویسنده
مجموعه تفریحی رفاهی سرخه حصار (1389) / فتی ، پگاه، نویسنده
مجتمع اقامتی کودکان بی سرپرست (1389) / شجاعی ، مومنه سادات، نویسنده
آرمان سرای کودک (1389) / هدایتیان ، مهرداد، نویسنده
بیمارستان 96 تختخوابی عمومی - آموزشی (1389) / میرزایی ، فاطمه، نویسنده
طراحی ویلا (1389) / اسلام پناه ، طیبه، نویسنده
طراحی خوابگاه دانشجویی دخترانه دانشگاه اصفهان (1389) / جعفرزادگان اصفهانی ، سمیرا، نویسنده
مرکز جامع توانمندی معلولین (1388) / صفری دلیکانی ، فاطمه، نویسنده
مجتمع مسکونی و تجاری (1389) / پورجولا ، شیده، نویسنده
معماری دیپلماتیک ﴿ طراحی سفارت ایران در مالزی ﴾ (1389) / مولائی ، زهره، نویسنده

کاربران آنلاین :8