دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان

واقع در:

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
خانه معماران (1388) / بدخشیان ، زهرا، نویسنده
خانه شعر و موسیقی مکتب اصفهان (1388) / عباس پور ، مرضیه، نویسنده
خانه هنر (1388) / حسین زاده ، سمیرا، نویسنده
شبیه سازی انسان در حقوق بین الملل (1388-1390) / نیک نفس ، سمیرا، نویسنده
بررسی تحلیلی جرائم سمعی و بصری (1387-1389) / منشی ابتاعی ، علیرضا، نویسنده
مجموعه اقامتی توریستی در خوانسار (1388) / روستازاده شیخ یوسفی ، منیره، نویسنده
موزه مردم شناسی کرد (1388) / صفیاری ، زهرا، نویسنده
طراحی مجموعه فرهنگی تفریحی جوان اصفهان (1389) / فکارعراقی ، سارا، نویسنده
اقامتگاه بین راهی سرخه حصار (1389) / یدالهی ، مهشید، نویسنده
مرکز موسیقی (1389) / کائینی ، راضیه، نویسنده
تحولات داوری در ایکسید و میزان نزدیکی ایران به این نهاد داوری (1388 - 1390) / جهاندوست ، محمد جواد، نویسنده
خانه محو (1389) / بیغمی ، مژگان، نویسنده
مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست (1389) / صمصامی ، شیدا، نویسنده
پالیز خان دیار نون ﴿ هتل در بافت باغات شهر نجف آباد ﴾ (1389) / نادی ، محمدرضا، نویسنده
مجتمع های مسکونی زیستی (1389) / عسگری ، طاهره، نویسنده

کاربران آنلاین :9