دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تاثیر علم قاضی در اثبات جرم زنا در دیوانعالی کشور (1390) / هاشمی ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههاشمی ، محمد، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW C ‭94 1392
عنوان :تاثیر علم قاضی در اثبات جرم زنا در دیوانعالی کشور
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا
سال نشر :1390
صفحه شمار:182ص
شابک/شاپا22347
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی
شناسه افزوده :نقوی ، مهدی، استاد راهنما
شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور
توصیفگرهاعلم قاضی  اثبات جرم  زناproving  supreme coort  adultorycrime
چکیده :اعمال منافی عفت،متناسب با فرهنگ و عرفهر جامعه ای تعریف می شود و حساسیت افکار عمومی نسبت به نوع خاصی از این جرایم، از جمله لواط و زنا، در کشورما محسوس تر است. زنا از جمله جرایم منافی عفت است که قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه امامیه، آن را در زمره جرایم حدی قرارداده است . به هر حال، مراجع قضایی نیز طبق صلاحیت و در حول محور نظام ادله قانونی بهاین جرم رسیدگی نموده و حسب مورد احکام جلد، رجم یا قتلرا صادر می نمایند. در زنای مستوجب حدرجم و قتل (درمواردی هم حدجلد)، دیوانعالی کشور با نظام تعدد قضات در حدمرجع تجدیدنظر، اقدام به ابرام یا نقض آراء و در مواردی هم صدور آراء اصراری می نماید. اصل حفظ دماء مسلمین در کنار قاعده فقهی درأ و همچنین شرایط ویژه ای که برای اثبات بزه زنا در فقه و قانون موضوعه وجود دارد، در موارد بسیاری موجب گریز متهمین از اجرای این حد الهی میشود. با این وضع، در جهت جلوگیری از نتایج سوء چنین مسئله ای و همچنین در جهت تشفی خاطر قربانیان این جرم، خاصه زنای به عنف و اکراه، نظام قضایی کشورمان همسو با سایرنظام های حقوقی با سیستم ادله معنوی (اقناع وجدانی) عجین شده است و شاه دلیل این نظام، یعنی، «علم قاضی» را در زمره ادله اثبات این بزه قرارداده است
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=817
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22347‭LAW C ‭94 1392 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :10