دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
بایسته های فقه جزا (1378) / هاشمی شاهرودی ، محمود (1328)، نویسنده
تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص (1380) / شفیعی سروستانی ، ابراهیم (1343)، نویسنده
حقوق کیفری اسلام (1374) / شهید ثانی، نویسنده
دیه (1377) / ادریس ، عوض احمد، نویسنده
سقوط قصاص (1384) / میر حسینی ، حسن، نویسنده
شرح قانون مجازات اسلامی مبانی فقهی دیات (1382) / مرتضوی ، فتاح، نویسنده
شرح قانون مجازات اسلامی (1381) / زراعت ، عباس (1344)، نویسنده

کاربران آنلاین :10