دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
افزایش صدابندی سقف در برابر صدای کوبه ای با اجرای کف شناور (1390) / هدایتی ، محمدجعفر (1335)، نویسنده
تنظیم شرایط محیطی 1 (1388) / آلفونه ، محمود (1354)، نویسنده
عایق بندی و تنظیم صدا (1388) / دفتر امور مقررات ملی ساختمان
مبانی فیزیک ساختمان 1 آکوستیک (1393) / قیابکلو ، زهرا (1344)، نویسنده
مهندسی آوا و روشنایی در معماری (1389) / مرتضی زاده درقه ، حسن، نویسنده

کاربران آنلاین :9