دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مهران اصلانیان

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ارزیابی تأثیر بازاریابی درونی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی و رابطه آن با کیفیت خدمات)مطالعة موردی (1396) / ایوبی ، هادی، نویسنده
ارزیابی تاثیر شبکه های اجتماعی بر وفاداری مشتریان و جذب مشتریان جدید در بانک مهر اقتصاد اصفهان با توجه به نقش میانجی هویت برند و رضایت مشتری (1395) / سالک ، امیر، نویسنده
ارزیابی تاثیر فرهنگ سازمانی و هویت برند بر عملکرد برند و وفاداری برند با توجه به نقش میانجی شخصیت برند (1396) / قربانی ، امید، نویسنده
ارزیابی تأثیر کیفیت ادراک شده، اعتماد ادراک شده، تصویر برند بر قصد خرید با توجه به نقش تعدیل¬گر دانش مشتری (1399) / موسوی ، محمد، نویسنده
ارزیابی رابطه میان نیازهای روانی مصرف کنندگان با وفاداری به برند تلفن های همراه، با میانجی گری نقش های درونی و بیرونی (مطالعه موردی: تلفن همراه اپل) (1397) / سعیدی ، محمدرضا، نویسنده
ایجاد شهرت برند مقصد با نگاهی به جایگاه هویت، اعتبار برند و مشارکت فرهنگی پایدار و نقش تعدیل گر جنسیت (مطالعه موردی: مقصد گردشگری اصفهان) (1401) / حسن پور ، علی، نویسنده
بررسی اثر امضاء برند و گرایش به برند بر عملکرد برند در شعب بانک ملت شهر اصفهان (نقش میانجیگری برند سازی) (1396) / منصوری ، روزیتا، نویسنده
بررسی تأثیر اهداف و ویژگی‌های شرکت بر روی قصد استفاده مداوم مصرف‌کننده با توجه به نقش میانجی اعتماد فردی (مطالعه موردی (1396) / اباذری ، سمیه، نویسنده
بررسی تاثیر تجربه حسی برند بر وفاداری مشتری و ارزش ویژه برند با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت و تعهد عاطفی (1398) / باجلانی ، پرستو، نویسنده
بررسی تأثیر سبک رهبری، طراحی سازمانی و اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عدم اشتراک‌گذاری دانش به‌واسطه نقش جوسازمانی (موردمطالعه: شرکت فولاد مبارکه) (1401) / قاسمی ، محمد، نویسنده
بررسی تاثیر شخصی سازی رسانه های اجتماعی بر وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی حفظ مشتری در رابطه میان وفاداری به برند و کیفیت درک شده و تبلیغات آنلاین دهان به دهان (1399) / آذری ، داوود، نویسنده
بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر مشارکت شغلی کارکنان با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی (مطالعه موردی: شرکت آب منطقه¬ای اصفهان) (1401) / برومند ، مهدیه، نویسنده
بررسی تأثیر ویژگی های تبلیغات رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان در صنعت گردشگری؛ (مطالعه موردی (1396) / قیومی ، فرزانه، نویسنده
بررسی تاثیرنفوذ اینفلوئنسرهای رسانه¬های اجتماعی بر اعتماد و قصد خرید مصرف‌کننده با نقش میانجی¬گری تعامل (مورد مطالعه: کاربران اینستاگرام) (1398) / صداقت کیش ، محمدمهدی، نویسنده
بررسی نقش اختلال وسواس فکری- عملی در تبیین رابطه میان تفکر خلاف واقع و پشیمانی پس از خرید (1396) / دوائی ، مهناز، نویسنده

کاربران آنلاین :7