دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اقتصاد خرد رشته مدیریت کلیه گرایشها مهندسی صنایع (1395) / نظری ، محسن (1342)، نویسنده
اقتصاد خرد رشته مدیریت کلیه گرایشها. (1390) / نظری ، محسن (1342)، نویسنده
اقتصاد خرد رشته مدیریت کلیه گرایشها. (1392) / نظری ، محسن (1342)، نویسنده
اقتصاد خرد (1390) / سلیمانی موحد ، مریم (1362)، نویسنده
سوال های چندگزینه ای اقتصاد خرد (1384) / محتشم دولتشاهی ، طهماسب (1328)، نویسنده
مجموعه سوالات طبقه بندی شده اقتصاد خرد (1386) / حسینی ، محمدرضا (1350)، نویسنده
مجموعه سوالات چهارجوابی اقتصاد خرد همراه با سوالات آزمون های کارشناسی ارشد. سالهای 1369 - 1382 (1383) / محمدی ، تیمور (1346)، نویسنده

کاربران آنلاین :10