دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
حقوق تعاون و حقوق تجارت (1383) / حسنی ، حسن (1309)، نویسنده
حقوق شرکت های تجارتی (1386) / کاویانی ، کورش (1339)، نویسنده
حقوق ورشکستگی (1395) / کاویانی ، کورش (1339)، نویسنده
حقوق کیفری بازار اوراق بهادار (1391) / میرزایی منفرد ، غلامعلی (1354)، نویسنده
شرکتهای تجارتی (1384) / افتخاری ، جواد (1309)، نویسنده
قانون تجارت نموداری (1391) / بولاغی ، رضا (1365)، نویسنده
مجموعه قانون تجارت مشتمل بر قانون تجارت؛ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. (1396)
کلیات حقوق بازرگانی (تجارت) (1373) / رسائی نیا ، ناصر (1314)، نویسنده
کلیات حقوق بازرگانی(تجارت)، با تجدیدنظر و اصلاحات و الحاقات (1377) / رسائی نیا ، ناصر (1314)، نویسنده

کاربران آنلاین :14