دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
بایسته های حقوق جزای اختصاصی (1و2و3) (1390) / کوشا ، جعفر (1335)، نویسنده
حقوق جزای اختصاصی . (1376) / ولیدی ، محمد صالح (1315)، نویسنده
حقوق کیفری اختصاصی (1) (1386) / سپهوند ، امیر (1313- 1384)، نویسنده
حقوق کیفری تطبیقی (1386 -) / پرادل ، ژان، نویسنده

کاربران آنلاین :9